Granit Nedir ?

Granit, bileşiminde % 10 – 40 arasında kuvars % 30 – 60 arasında alkali feldispat, % 35 kadar mika ve %10 35 arsında koyu renkli mineral bulunduran açık renkli, asidik bileşimli derinlik kayaçlarına denir. Ticari anlamda ise granit, hemen her bileşimde derinlik kayacını içine alan çok geniş bir kayaç grubu için kullanılmaktadır. Piyasada granit , gnays, siyenit, kuvars monzonit, granodiyorit, kuvarslı diyorit, diyorit gibi açık renkli kayaçlara granit terimi ortak bir isim olarak kullanılırken ,gabro, diyabaz, anorzotit ve proksenitlere denilmektedir.

Granitler, ihtiva ettikleri minerallerin karakterlerine göre gruplara ayrılırlar. Tanelerin büyüklüğü, her granitte farklıdır. Buna göre , ve denir. Renkleri ise feldispatınkine göre isim alır, fakat kuvars hornblend ve mika miktarı fazla olduğu takdirde, renge tesir ederler; beyaz, açık gri, koyu gri, pembe, kırmızı ve zeytin yeşili gibi adlar alır.

Tipik bir granitin özgül ağırlığı 2.6 2.8 gr/cm, gerçek prozitesi % 0.4 – 1.5 basınç mukavemeti 1600 3300 kg/cm , aşınma mukavemeti 5 8 kg/cm tür. Sertliği ise içindeki minerallere bağlıdır ve 6.5 olarak kabul edilmelidir.

granite

GRANİTİN KULLANIM ALANLAR

Granit, piyasada kırma taş (mıcır) ve blok taş olmak üzere iki şekilde tüketilmektedir. Kırma taş olarak başlıca yol yapımında ,beton harcı içinkum şeklinde, tren yolu balastı olarak, kuyu çakıllamalarında filtrasyon tabakalarının hazırlanmasında, dalga kıranlarda ve baraj dolu savaklarında kullanılmaktadır. Blok taş olarak çıkartılan granitler ise anıt, abide ve mezartaşlarını yapımında, binalarda temel blukları, sütun ve basamak taşları olrak, yollarda kaldırım taşı ve döşeme taşı olarak değerlendirilmektedir. Kırma taş üretiminde granitin çok belirgin özelliklerinin olması aranmaz ve işletmeciliği daha basittir. Blok taş üretilecek granitlerde ise kayacın yapısal özellikleri çok önemlidir.

Yarık, çatlak ve faylanmalara bağlı süreksizlik düzlemlerinin blok üretimini etkilemeyecek kadar geniş aralıklı olması veya bunların ikincil minerallerle yeterli sağlamlıkta doldurulmuş olması gerekir. Birçok granit kütlesinde ilksel soğuma veya yüzey aşınmasına bağlı olarak azalan litostatik basınca karşı ortaya çıkan rahatlama kuvvetlerinin etkisi ile topoğrafik yüzeye paralel çatlak veya yapraklanma sistemleri gelişmektedir. Ayrıca granitlerde yanal genişleme özelliği fazla olduğundan, işletme sırasında oluşan boşluklara doğru kayaç genişlemektedir. Buna bağlı olarak yeni çatlaklar gelişmekte, sondaj maktapları sıkışmakta veya açılan sondaj delikleri kapanmaktadır. Blok taş üretiminde bu özelliklerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Kırma Taşın Özellikleri

Kırma taşta aranan en önemli özellikler dayanıklılık( parçalanma,kırılma ve kimyasak etkilere karşı direnç ) , sertlik( aşınmaya karşı direnç ) ve sağlamlıktır ( donma çözünmeye karşı direnç ). Dayanıklılık ve sertlik kırma taşın kalitesini yükseltmesine karşın, işletme masraflarını oumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, kırma taş üretimi girdilerinin en önemlilerinden biri nakliye oldukları için kırma taş ocaklarının tüketim alanlarına yakın olması gerekmektedir.

Blok Taşın Özellikleri

Granitin rengi bünyesinde ki kuvars ve feldispat miktarı ile kontrol edilmeltedir. Genellikle pembemsi gri ile koyu kırmıızı arasında değişen renkler gösteririler. Biyotit ve hornblend oranına bağlı olarak ta renk açık griden koyu griye kadar değişir. Bu durumda feldispat oranı azalacağından kırmızı tonun etkisi düşüktür. Labrodorun yanar döner renk vermesi siyah granitler de ( anortozit ) yaygın bir özelliktir. İşletilen bir ocakta granitin renk değişiminin fazla olmaması, ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması bakımından fayda sağlar.

Granit bileşimine giren ana minerallerin sertliklerinin yüksek olması hem ocak üretimi sırasında, hem de kesme , düzeltme, perdahlama ve parlatma işlemleri sırasında maliyeti önemli çlçüde yükseltir. Ancak elde edilen ürünlerin basınç,çarpma ve şınmaya karlşı dayanıklı olması bu dezavantajlarının ortadan kaldırmaktadır.

Blok taş olarak işletilen granitlerin fazla iri kristalli olmaması ve kristal boyunun monoton dağılımlı olması, mineral kümeleri, yan kayaç parçaları, aplit veya pegmatiti damarları gibi doku bozukluklarının bulunmaması, minerallerinin her tarafta yaklaşık eşit oranlarda dağılmış olması istenir. Gnayslar da ise bantlı yapılar ve bu bantların kıvrımlı yapıları desen oluşturduğundan aranan bir özelliktir.
Granit, volkanik taştır ve yerkabuğunun diplerinde ergiyen mağmanın, milyonlarca yıl da ağır bir şekilde kristalize olması, deprem, erozyonlar sonucunda yeryüzüne çıkmasıdır. Granit ana mineralleri, kuartz ve feldspat ile amfibole, piroksen ve mika gibi ikincil minerallerdir. Bu minerallerin yüzdesel dağılımı ve yoğunluğuna göre granit renkleri oluşmaktadır.

Granit, günümüz yapılarında en fazla tercih edilen malzemedir ve bunun sebebini şöyle sıralamak mümkündür;

• Doğaltaş arasında doğal granit en sert taş grubundandır. Doğadaki en sert yapı malzemelerindendir. Granit sertlik derecesi 6,5-7 mohstur.

• Granit içinde bulunan başlıca mineral silikat, kuvars ve feldspattır. Silikatlar, limon (sitrik asit), sirke, alkol benzeri gibi sıklıkla mutfaklarımızda bulundurduğumuz asidik maddelere karşı reaksiyon göstermezler.

• Ultraviole ışınlardan etkilenip renk atmazlar, doku ve rengini daima korurlar, türlü hava koşuluna son derece dayanıklıdırlar.

• Granit ısılara ve çizilmelere karşı oldukça yüksek derecede dayanıklıdırlar. Granit mutfak tezgâhı üzerinde rahatlıkla ekmek kesilebilir, sebze de doğranır.

• Granit tüm taşlar içinde en sert ve en mukavemetli olanıdır.

• Granitte bulunan feldisipat en düşük su emişini gerçekleştirir. (%0,03-0,04) Böylelikle su tezgâhtan sızmaz ayrıca malzeme üzerlerinde leke kalmaz.

• Granit periyodik bakımlar gerektirmez, temizliği arap sabunu ile bile ovarak yapılabilir ve ilk günkü gibi tekrar kullanıma hazır duruma gelir.

• Granit; diğer taşlarla ve seramikle kıyasladığında üzerindeki cilayı çok daha uzun süre koruyabilir.

Granit kaplama, granit plakalar, Granit karolar, Granit küptaş,
Granit Mutfak tezgahı, Granit Bordur, Granit Merdiven basamakları,
Granit kaldırım taşları ve granitle ilgili birçok ürün ve hizmetlerimiz mevcuttur.

granitcesit